Zpevněné plochyChodník podél silnice I.třídy, Služovice

Oprava nádvoří a vstupu kostela Sv. Václava, Opava
Oprava chodníku, Opava, Rooseveltova ulice


Oprava chodníků v mateřské škole, Opava, Neumannova ulice

Oprava chodníků, Opava, Purkyňova ulice

Oprava chodníku v mateřské škole, Opava-Kateřiny, Šrámkova ulice

Oprava chodníků před Domem umění, OpavaCreated by D3Soft s.r.o. © 2010