Historie firmyStavební firma DUO-STAV spol.s.r.o. vznikla v srpnu 1996.Ve firmě jsou dva společníci a to Ing. Halamíček Oldřich a Ing. Šidák Vítězslav.

První stavební akcí společnosti byla výměna oken v módním domě Ostravice za plného provozu.Tuto práci prováděla společnost jako subdodávku pro a.s.UNIPS Ostrava.

Další akcí byl rekonstrukce vily pro našeho konzula v Praze na Ořechovce. Následuje akce rekonstrukce Lihovaru Kružberk, výstavba dvou rodinných domů v Kylešovicích, rekonstrukce sociálniho zařízení včetně kanalizace na ZŠ Kylešovicích, oprava střechy po požáru v ZŠ Komárov , oprava střechy na MŠ Milostovice, výstavba dřevěné haly pro účely sociálního zařízení Tržnice Frydek-Místek. V roce 1998 realizuje firma vestavbu třídy do půdního prostoru na ZŠ Vávrovice, rekonstrukce tělocvičny v Integrované střední škole Opava, Kolofíkovo nábř. Pro s.r.o Arako v Opavě je rekonstruhován vstup do administrativní budovy, oprava střechy na ZŠ Mírova.

V roce 1999 realizuje firma rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Mařádkova, oplocení MŠ Milosovice a výměna oken, oplocení v MŠ Krnovská. Další akcí je generální oprava střechy na domu Kultury P.Bezruče, dostavba pekárny Betina, rekonstrukce jeslí na oblastní spolek ČČK, ZŠ Riegrova výměna oken a předlažba nádvoří a vstupu, kostel sv.Václava-terenní úpravy I etapa-Mnišská, výrobní hala pro výrobu EURO oken Hon-Vlaštovičky.

V dalších letech pak firma realizovala výstavbu několika Rodinných domů, výstavba Pneuservisu Bárta v Opavě-Kylešovicích, rekonstrukce rekreačního objektu Rudná pod Pradědem, oplocení školního areálu ZŠ Englišova, oprava tribun na FC Oava, oprava hřbitovních zdí v Opavě Kylešovicích, rekonstrukce mezonetového bytu na ul.Hradecká, výstavba Haly HARD pro firmu Arako Opava.

Od roku 2006 se firma výraznou měrou podíleli na rekonstrukcí mnoha komunikací v Opavě pro TS města Opavy, dále firma svou pozornost zaměřila na protihluková opatření u nově budovaných či ve větší míře používaných komunikací. V roce 2007 jsme v obci Lichnov rekonstruovali objekt na Sportovní areál s dvěma boulingovýma dráhami. Měli jsme možnost pracovat pro firmu Skanska a.s v Ostravě na ul.Plynární pro RWE, kde jsem se podíleli na rekonstrukci budovy D.

V roce 2008 jsme pro Magistrát města Opavy dělali akci Krnovská jídelna archív a evakuační centrum.

A pro firmu Optomont a.s a cílového zákazníka UPC jsme se podíleli na kladení kabelu od Bezručova náměstí přes celý střed města do Kateřinek a přes celé Kylešovice. V roce 2009 nás poptala firma METROSTAV a.s na práci na Obecním domě v Opavě, které jsem se s úspěchem zhostili a dále na základě úspěšných výběrových řízení jsmev době letních prázdnin prováděli celkové rekonstrukce sociálních zařízení na ZŠ Masarykové, ZŠ B.Němcové a na MŠ Ed.Beneše.

Fasáda na Kulturním domě v Podvihově.
Od roku 2013 je ve vedení společnosti Ing.Vítězslav Šidák a Ing.Pavla Šidáková

2010

 • Přístavba výrobní haly na Rybářské ulici v Opavě.
 • Zateplení panelového domu na Olomoucké ul.
 • Rekonstrukce Vnitrobloku Antonína Sovy.
 • Rekonstrukce chodníků na Ul.Hořicova
 • Protihluková opatření Malých a Velkých Hoštic.

2011

 • Zateplení firmy Primagas v Horní Suché.
 • Zateplení ZŠ Šrámkova v Opavě.
 • Rekonstrukce bytu na ul.Fugnerova a Holasická .
 • Výstavba dětského hřiště v Malých Hošticích
 • Zpevněné plochy ZD Otice.
 • Zpevněné plochy RD Baloušek  Tiskárna

2012

 • Rodinný dvojdomek v Mokrých Lazcích
 • Rekonstrukce Muzeum Slezský venkov a Barokní stodola v Holasvicích.
 • Celková rekonstrukce obecního úřadu ve Štemplovci.
 • Zateplení fasády SSMSK v Opavě.
 • Rekonstrukce haly na sul v Hlučíně.
 • Rekonstrukce kaple v Komárově.

2013

 • Navýšení bytových jednotek Penzionu na ul Rolnické
 • Zateplení hasičské zbrojnice v Loděnicích,
 • Rekonstrukce ul.Družstevní v Malých Hošticích,
 • Zateplení MŠ v Brance u Opavy,
 • Zateplení fasády a    výměna oken Obecního úřadu ve Velkých Hošticích,
 • Stavební úpravy Obecního úřadu v Sudicích
 • Rekonstrukce ZŠ a MŠ v Hněvošicích.
 • Celková rekonstrukce SSMSK ve Vítkově

2014

 • Rekonstrukce haly Cestmistrovství Hrabyn
 • Novostavba Zázemí volného času Dolní Životice
 • Zateplení MŠ v Nových Sedlicích
 • Zateplení OÚ v Nových Sedlicích
 • Chodník podél silnice ve Služovicích
 • Dětské hřiště ve Služovicích


Created by D3Soft s.r.o. © 2010