Certifikáty


ČSN EN ISO 9001:2001

Společnost DUO STAV s.r.o. získala certifikát ISO 9001:2001 management jakosti pro zajišťování provádění pozemních staveb včetně jejich rekonstrukcí dne 17.4.2007.

ČSN EN ISO 14001:2001

Společnost DUO STAV s.r.o. získala certifikát ISO 14001:2001 systém environmentálního managementu (EMS) pro zajišťování provádění pozemních staveb včetně jejich rekonstrukcí dne 24.6.2009. 


Pro zkvalitnění další práce se firma přihlásila k získání certifikátu –Osvědčení o stavu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9002.Tento certifikát získala firma 6.února 2001.

DUO STAV je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR


Created by D3Soft s.r.o. © 2010